AKTUALI INFORMACIJA

Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendruoju planu patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-98; NUSPRENDŽIAMA reorganizuoti sujungimo būdu šias Šiaulių rajono biudžetines įstaigas ĮSTEIGTI JUNGTINĘ MOKYKLĄ sudarytą iš:
Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos,
Šiaulių r. Pakapės mokyklos ir Šiaulių r. Šilėnų mokyklos.
KAIRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA IR TOLIAU SĖKMINGAI VEIKS IR TEIKS KOKYBIŠKĄ UGDYMĄ!