AKTUALU

INFORMUOJAME,

kad 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvaus  nacionalinio 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinime. 

Mokinių patikrinimai vyks gegužės mėnesį.  Išsamesnė informacija bus pateikta vėliau.
IŠKILUS KLAUSIMAMS kreipkitės Į Sandrą Motiejūnę, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. Nr. 8 614 65871