Aplinkos darbuotojai

 

UGDYMO APLINKOS DARBUOTOJŲ

SĄRAŠAS

 1. Vaclovas Sirius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
 2. Virginija Janavičienė, sekretorė.
 3. Genovaitė Kasparienė, valgyklos vedėja.
 4. Stepas Kardašius, vairuotojas.
 5. Vaida Babilčiuvienė, valytoja.
 6. Gitana Čečkauskienė, valytoja
 7. Dalia Liubinienė, valytoja
 8. Artūras Kasperavičius, kiemsargis.
 9.  Virginija Dambrauskienė, virėja.
 10.  Regina Vainokienė, virėja.
 11. Darius Jovaiša, sargas.
 12. Malvina Stravinskienė, sargas.
 13. Andrius Janavičius, sargas.
 14.  Tadas Stanislovaitis, kompiuterių priežiūros specialistas.