Svetainės atnaujinimas

Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla netrukus pakvies Jus į savo naują interneto svetainę. Šiuo metu vyksta svetainės kūrimo darbai. Atsiprašome už nepatogumus!

AKTUALU

INFORMUOJAME, kad 4 ir 8 klasių mokiniai dalyvaus  nacionalinio 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinime.  Mokinių patikrinimai vyks gegužės mėnesį.  Išsamesnė informacija bus pateikta vėliau. IŠKILUS KLAUSIMAMS kreipkitės Į Sandrą Motiejūnę, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tel. Nr. 8 614 65871    Read more

AKTUALI INFORMACIJA

Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendruoju planu patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-98; NUSPRENDŽIAMA reorganizuoti sujungimo būdu šias Šiaulių rajono biudžetines įstaigas ĮSTEIGTI JUNGTINĘ MOKYKLĄ sudarytą iš: Šiaulių Read more