Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ 

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu, patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių:

2020  METAI 

Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas  2021  m. I ketvirtis      
Direktorius 1958,15 eurai      
Pavaduotojas 1391,22 eurai       
Pagalbą teikiantis specialistas

(spec.ped., logoped., soc. ped.)

801,96 eurai      
Mokytojas 979,58 eurai       
Virėja 607 eurai      
Sargas 607 eurai      
Valytoja 607 eurai