Klasių auklėtojai

ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
KLASIŲ AUKLĖTOJAI 2020–2021 MOKSLO METAIS

Priešmokyklinė ugdymo grupė (19 vaikų) – Agnė Aurylienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
1 klasė (13 mokinių) – Diana Valskienė, vyresnioji mokytoja
2 klasė (13 mokinių) – Gitautė Jankauskienė, vyresnioji mokytoja
3 klasė (12 mokinių) – Jūratė Gailaitienė, vyresnioji mokytoja
4 klasė (14 mokinių) – Dženara Astasevičienė, mokytoja metodininkė
5 klasė (12 mokinių) – Aušrinė Jarutienė, vyresnioji mokytoja
6 klasė (11 mokinių) – Artūras Strupas, vyresnysis mokytojas
7 klasė (11 mokiniai) – Laimutė Šiaudkulienė, vyresnioji mokytoja
8 klasė (8 mokiniai) – Aida Dauguvietienė, vyresnioji mokytoja