Mokyklos savivalda

Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos (Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, Vaiko gerovės komisija) dalyvauja sprendžiant ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos tobulinimo, socialinius ir kitus mokyklos bendruomenei svarbius klausimus.

 

Mokyklos Tarybos narių sąrašas (nuo 2019-09-01)

Mokytojai:

 1. Jūratė Gailaitienė
 2. Laimutė Vaitekūnienė
 3. Artūras Strupas
 4. Aušrinė Jarutienė
 5. Gediminas Balčiūnas

Tėvai:

 1. Diana Stanislovaitienė 
 2. Sandra Vasinauskienė
 3. Aušra Urbietienė
 4. Orinta Krasauskienė
 5. Renata Glazauskienė

Mokiniai:

 1. Goda Milkintaitė
 2. Kamilė Peseckytė
 3. Dovydas Grublys
 4. Aurimas Urbietis
 5. Emma Koronzci