„KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

 
Mokykla dalyvauja  Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 
Skaityti plačiau:

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis