Vaiko gerovės komisijos veikla

2021 metų Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Sandra Motiejūnė
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – specialioji pedagogė logopedė, Laimutė Vaitekūnienė

Sekretorė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja Ana Aleksejeva.

Nariai:

1. Daiva Jozefovičienė, socialinė pedagogė
2. Jūratė Gailaitienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
3. Diana Valskienė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
4. Irena Ramonienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja
5. Regina Doveikienė, Kairių seniūnijos specialistė socialiniam darbui
6. Indrė Budrevičiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė